Chi Tiết Dịch Vụ

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ




DỊCH VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát là một doanh nghiệp hành đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ chỉnh lý chuyên nghiệp nhằm: Tổ chức sắp xếp hồ sơ, tài liệu một cách khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu. Đồng thời giúp quý cơ quan, doanh nghiệp loại ra những tài liệu hết giá trị để tiêu huỷ, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kho tàng và trang thiết bị, phương tiện bảo quản.

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ chỉnh lý  tài liệu HoàngPhát cam kết tài liệu sau khi chỉnh lý sẽ đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh; xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu đối với lưu trữ hiện hành; xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu hết giá trị cần loại ra để tiêu huỷ đối với lưu trữ lịch sử; hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu; lập các công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, tài liệu; cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng; lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu huỷ. 

1. Quy trình nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu

Dịch vụ chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ của Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát được thực hiện theo quy định tại Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000 và Công văn Số 283/VTLTNN ngày 19/05/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính. 

2. Phương thức thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu 

Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát triển khai nhiều hình thức tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

- Hình thức hợp đồng chọn gói: Hoàng Phát nhận hợp đồng thực hiện tất cả các công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu theo quy định.

- Hình thức hợp đồng hỗ trợ, tư vấn chuyên môn: Hoàng Phát sẽ cử chuyên gia đến tư vấn, hướng dẫn chuyên môn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chỉnh lý; kiểm tra, giám sát chất lượng kết quả chỉnh lý.

- Hình thức hợp đồng phối hợp cùng thực hiện: Hoàng Phát sẽ cử đội ngũ cán bộ chuyên môn đến phối hợp thực hiện trực tiếp cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên được phân công tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Thủ tục pháp lý

Khi thực hiện hợp đồng Dịch vụ chỉnh lý tài liệu, Công ty đảm bảo đầy đủ mọi thủ tục pháp lý của một đơn vị dịch vụ được phép hoạt động về lĩnh vực này trên phạm vi toàn quốc, có đủ chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ có năng lực và tư cách pháp nhân để thực hiện các dịch vụ. Công ty sẽ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cần thiết, cung cấp hóa đơn tài chính phục vụ cho việc thanh quyết toán hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị đúng với các quy định về chế độ tài chính, kế toán của nhà nước.

4. Kinh phí thực hiện

Tính theo đơn giá quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ về định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu và sự thỏa thuận giữa các cơ quan, doanh nghiệp với Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát.

Địa chỉ: 160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.   

Điện thoại: 08.625.625.65, Mr. Vĩnh 0987.510.560 hoặc Mrs. Nga 0908.649.471

 

 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com