CHI TIẾT DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU NĂM 2011-2012

STT

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

01

Chính lý khối tài liệu Đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất H. Thuận An

303.884.328

23/05/2011

05/09/2011

02

Chỉnh lý tài liệu hành chính

Trung tâm Lưu trữ Bạc Liêu

203.900.000

13/05/2011

13/06/2011

03

Chính lý khối tài liệu Phòng Kế Toán năm 2009, 2010

Phòng Tài chính - Kế hoạch TX. Thuận An

151.942.164

21/7/2011

15/11/2011

04

Chỉnh lý khối tài liệu văn phòng

Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng – Lâm Đồng

405.938.000

12/08/2011

12/10/2011

05

Chỉnh lý tài liệu khối Sở Nội vụ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Long An

856.967.320

09/09/2011

Đang thực hiện

06

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và cung cấp văn phòng phẩm

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh

151.162.000

04/10/2011

06/12/2011

07

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và cung cấp văn phòng phẩm

Văn phòng UBND huyện Đức Trọng

197.457.645

14/10/2011

15/12/2011

08

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và cung cấp văn phòng phẩm

Chi cục Văn thư Lưu trữ Tây Ninh

476.703.810

19/8/2011

22/12/2011

09

Chính lý khối tài liệu Phòng Lao động - Thương binh Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã Thuận An

26.640.000

18/11/2011

18/12/2011

10

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Phòng Tài chính - Kế hoạch TX. Thuận An

197.457.645

06/02/2012

10/4/2012

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com