CHI TIẾT DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU NĂM 2009 VÀ 2010


STT

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

1.

Chỉnh lý  tài liệu

Chính lý khối tài liệu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất + Văn phòng phẩm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước

 

164.536.000

23/03/2009

02/06/2009

2

Chỉnh lý  tài liệu

Chỉnh lý tài liệu Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh

 

350.678.000

 

25/6/2009

21/10/2009

3

Chỉnh lý  tài liệu

Chính lý khối tài liệu Đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất H. Thuận An

169.513.539

23/02/2010

04/06/2010

4

Chỉnh lý  tài liệu

Chính lý khối tài liệu Đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất H. Thuận An

 

179.798.227

15/8/2010

15/11/2010

5

Chỉnh lý  tài liệu

Chỉnh lý khối tài liệu Phòng CSGT tỉnh Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương

197.051.646

04/06/2010

29/04/2011

6

Chỉnh lý  tài liệu

Chỉnh lý khối tài liệu người lao động thất nghiệp

Trung tâm giới thiệu việc lam TP.Hồ Chí Minh

66.600.000

06/12/2010

15/01/2011

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com