Bảng Giá

Tên Tài liệu Download
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm của Chính phủ về công tác văn thư Download
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Download
Công văn hướng dẫn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến. Download
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Download
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Download
Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Download
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu. Download
Nghị định số 31/20009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu. Download
Thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP. Download
Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu đã được sử đổi, bổ sung một số điều Download
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com