Giới Thiệu

 

 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

T

ừ xa xưa, con người đã biết lưu trữ và khai thác, sử dụng các tài liệu lưu trữ để phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển. Ngày nay trong công cuộc cải cách và hội nhập kinh tế quốc đang đặt những yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Chính vì vậy công tác lưu trữ càng cần được nhà nước và các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xem trọng hơn lúc nào hết.

  Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 và các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đưa hoạt động lưu trữ đi vào nề nếp; tổ chức lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ từng bước được củng cố; tài liệu lưu trữ được bảo vệ, bảo quản an toàn và đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác của các cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu khai thác sử dụng của xã hội.

Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ; việc chấp hành các quy định về lập hồ sơ, nộp lưu trữ hồ sơ vào lưu trữ chưa nghiêm; việc xây dựng, bố trí kho tàng để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu và đầu tư kinh phí để phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác lưu trữ còn nhiều hạn chế; công tác quản lý, khai thác giá trị tài liệu lưu trữ chưa được phát huy đầy đủ để phục vụ  có hiệu quả hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lịch sử.

Ngày 19 tháng 02 năm 2009 Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát đã được thành lập (số giấy phép: 4102069410, mã số thuế: 0307134074) đcùng chung tay với nhà nước và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lưu trữ và sớm khắc phục tồn tại hạn chế nêu trên nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ” đề ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội X của Đảng.

Tiền thân của công ty là một đơn vị chuyên thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu của Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ TW từ đầu những năm 1990. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã thực hiện nhiều hợp đồng chỉnh lý tài cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở miền Trung và miền Nam như Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát  với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về khoa học lưu trữ và giàu kinh nghiệm thực tiễn hiện đang làm việc tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Học viện Hành chính Quốc gia, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và Trường Trung cấp văn thư Lưu trữ Trung ương… Đội ngũ chuyên viên trực tiếp thực hiện đã được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (tất cả đều có bằng Cử nhân Đại học, cao Đẳng và Bằng Trung cấp về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ) và đã có kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm.

Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát  hoạt động trên một số lĩnh vực sau:

1. Chỉnh lý khoa học hồ sơ, tài liệu;

2. Cung cấp giá kệ, hộp đựng tài liệu,bìa hồ sơ và các loại văn phòng phẩm khác;

3. Cung cấp các loại phần mềm quản lý: phần mềm quản lý văn phòng hiện đại, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công công việc, phần mềm quản lý và tra tìm tài liệu; tư vấn xây dựng, sửa chữa kho lưu trữ.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng, văn thư và lưu trữ.

5. Tư vấn giải pháp trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ.

Công ty chúng tôi mong muốn được sự hợp tác của quý cơ quan, doanh nghiệp với mục đích chung là cùng “BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ” trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế của đất nước.

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com