Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Hoàng Phát cung cấp các dịch vụ sau: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ;Cung cấp giá kệ, hộp đựng tài liệu, bìa hồ sơ và các loại văn phòng phẩm khác;Cung cấp các loại phần mềm quản lý
Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Hoàng Phát chuyên cung cấp bìa hồ sơ, cặp hộp đựng tài liệu phục vụ chỉnh lý tài liệu theo Tiêu chuẩn ngành.
Hoàng Phát chuyên cung cấp giá (kệ) để phục vụ chỉnh lý tài liệu theo tiêu chuẩn ngành của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát chuyên cung cấp các loại phần mềm quản lý công tác văn thư, lưu trữ; chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Hoàng Phát cung cấp mốt số loại văn phòng phẩm phục vụ cho công tác chỉnh lý tài liệu
Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Hoàng Phát thực hiện một số hình thức tư vấn như: chỉnh lý tài liệu, Xây dựng quy chế văn thư, lưu trữ; Xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; Xây dựng kho lưu trữ và bố trí thiết bị bảo quản tài liệu
Nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các công tác chỉnh lý tài liệu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp một cách khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn Hoàng Phát là nhận hợp đồng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng, văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com